Nagradna igra

Na Facebook strani SELIS d o o  med 25. 10. 2021 in 1. 11. 2021 sodelujte v nagradni igri »PODARJAMO PLIŠASTO SOVICO «. POVEZAVA:

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE »PODARJAMO PLIŠASTO SOVICO «

 1. ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre »PODARJAMO PLIŠASTO SOVICO«

na Facebook strani SELIS d o o  je Selis d.o.o., Bohinjska Bela 37a, 4263 Bohinjska Bela (v nadaljevanju organizator).

 1. SODELUJOČI

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi uporabniki družbenega omrežja Facebook, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • so državljani RS in imajo stalno ali začasno prebivališče na ozemlju RS ter so pridobili davčno številko,
 • so starejši od 18 let oz. so mladoletne osebe, ki jih zastopa oseba, starejša od 18 let, ki sme po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila v nagradni igri sodelujočo mladoletno osebo zastopati,
 • niso pravne osebe in
 • niso zaposleni oziroma njihovi družinski člani niso zaposleni v podjetju Selis d.o.o., Bohinjska Bela 37a, 4263 Bohinjska Bela
 • Nakup ni pogoj za sodelovanje. Sodelovanje je brezplačno.
 1. NAČIN SODELOVANJA

V nagradni igri sodelujejo vsi zgoraj omenjeni posamezniki, ki bodo v času od 25. 10. 2021 od 10:00 do vključno 1. 11. 2021 do 11:59:59 ustrezno upoštevali 5. člen pravil in pogojev nagradne igre »PODARJAMO PLIŠASTO SOVICO «.

 1. NAGRADNI SKLAD

Med vsemi sodelujočimi bo organizator naključno izžrebal enega nagrajenca, ki bo prejeli:

 • 1x SOVA 25 CM (artikel s šifro: 252 113) v vrednosti 9,49 eur

Nagrada ni prenosljiva in je ni mogoče zamenjati za gotovino ali drug izdelek v denarni protivrednosti nagrade. Posamezna fizična oseba, ki jo organizator šteje kot sodelujočega, lahko prejme samo eno nagrado.

 1. POTEK NAGRADNE IGRE

Za sodelovanje v nagradni igri mora sodelujoči:

 • pod posamezno Facebook objavo »PODARJAMO PLIŠASTO SOVICO « označiti 1 prijatelja,
 • všečkati profil SELIS d o o.

Posamezni udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, nagrajen pa je lahko samo enkrat.

 

 1. IZBOR NAGRAJENCEV

Med vsemi sodelujočimi, ki bodo izpolnjevali vse pogoje za sodelovanje v nagradni igri, bo organizator dne 2. 11. 2021 naključno izžrebal enega nagrajenca, ki bo prejel 1x  SOVA 25 CM (252 113).

Žreb ne bo javen in bo izveden v prostorih organizatorja. Zapisnik nagradne igre in nagrajencev z njihovimi osebnimi podatki bo izpisan in podpisan v enem izvodu ter shranjen na sedežu organizatorja za dobo enega leta.

 1. OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV

Organizator nagradne igre bo nagrajence objavil pod posamezno Facebook objavo in jih pozval, da se najkasneje v treh delovnih dneh od obvestila odzovejo, najkasneje v 8 dneh od žrebanja pa posredujejo vse potrebne osebne podatke: svoje ime, priimek, domači naslov, kontaktno telefonsko številko, EMŠO in davčno številko. Če se na sporočilo nagrajenec ne odzove, se nagrada ne podeli.

 1. DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE

Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator bo za nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi.

Organizator bo od vseh nagrad, ki presegajo vrednost 42,00 EUR, za nagrajence obračunal in plačal akontacijo dohodnine, skladno z veljavno zakonodajo. Nagrajencem se v skladu z zakonom o dohodnini bruto vrednost dobitka všteva v davčno osnovo. V skladu z zakonom o davčnem postopku je prejemnik nagrade dolžan pred prejemom nagrade predložiti tudi svojo davčno številko. V kolikor podatka o davčni številki ne dostavi, se nagrada ne podeli.

V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec dolžan organizatorju sporočiti davčno številko, četudi akontacijo dohodnine krije organizator.

 1. UPORABA IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči dovoljuje, da organizator (tj. upravljavec osebnih podatkov) zbira, hrani ali kako drugače obdeluje naslednje vrste osebnih podatkov: ime, priimek, elektronski naslov, domači naslov, EMŠO, davčno številko, kontaktno telefonsko številko, in sicer za namene izvedbe nagradne igre oziroma izpolnjevanje obveznosti do nagrajencev, ter za interne namene.

Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke sodelujočega varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Podatki se hranijo zgolj in samo za potrebe nagradne igre in za čas enega leta, ki ga določa informacijski pooblaščenec.

Posredovanje podatkov je prostovoljno. V kolikor potrebni podatki, navedeni v členu 7, ne bodo posredovani, sodelovanje v nagradni igri ne bo mogoče oziroma izročitev nagrade ni dovoljena.

Sodelujoči v nagradni igri imajo v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov pravico zahtevati vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave le-teh za zgoraj navedene namene. Svojo zahtevo lahko pošljejo na elektronski naslov: selis@selis.si

 1. ODGOVORNOSTI ORGANIZATORJA

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • nedelovanje oziroma tehnične motnje, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve Facebooka,
 • vsakršne posledice, ki bi jih prijavitelj ali sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni akciji.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri prijavitelju ali sodelujočemu nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri.

 1. SPLOŠNE DOLOČBE

Nagradna igra poteka v skladu s slovensko zakonodajo. Sodelujoči soglašajo s pravili in pogoji nagradne igre, kar potrdijo z označenje 2 prijateljev pod posamezno Facebook objavo »PODARJAMO PLIŠASTO SOVICO «, ki je v skladu s pogoji sodelovanja v nagradni igri, navedenimi v 5. členu.

Nagradna igra ni v nobeni povezavi s podjetjem Facebook niti ni na nikakršen način s strani podjetja Facebook sponzorirana, podpirana ali organizirana. Odgovoren za nagradno igro kot tudi za njeno tolmačenje je izključno njen organizator.

Pravila o sodelovanju so na voljo od 25.10.2021 na spletni strani https://www.selis.si/nagradna-igra , po zaključku nagradne igre pa na sedežu organizatorja. Povezava do pravil bo objavljena tudi v opisu posamezne Facebook objave organizatorja.

V kolikor obstaja sum, da je ista oseba sodelovala v nagradni igri z več različnimi Facebook profili, jo ima organizator pravico iz nagradne igre nemudoma izključiti.

Prepovedana je uporaba kakršnihkoli računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli drugega, kar bi lahko motilo nagradno igro, jo onesposobilo, ji škodovalo ali omogočilo njeno zlorabo. Zaradi takšnega ravnanja so sodelujoči, z njim povezane osebe ali skupine oseb lahko izključeni iz sodelovanja v nagradni igri.

Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro.

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za nedelovanje omrežja Facebook in posledično nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve.

Selis d.o.o., Bohinjska Bela 37a, 4263 Bohinjska Bela si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pravil in pogojev sodelovanja, še posebej, če bi se s tem izognil zlorabi v škodo sodelujočih. Prav tako se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh, dopolnjene pogoje objavila na https://www.selis.si/nagradna-igra .

V primeru vprašanj oz. nejasnosti se sodelujoči lahko obrnejo na organizatorja:

e-pošta: selis@selis.si

telefon:  031 547 455

Bohinjska Bela, 25. 10. 2021